Splošni pogoji

Pravno obvestilo

To spletno mesto za vas pripravlja podjetje ETA Kamnik d.o.o., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: ETA Kamnik). Podatki o podjetju ETA Kamnik in njegovih proizvodih ter tretjih osebah in njihovih proizvodih, zbrani na tem spletnem mestu, so pripravljeni z veliko mero skrbnosti, vseeno pa obstaja možnost, da pri dodajanju vsebin ali kakršnihkoli drugih spremembah na spletnem mestu pride do napak, za kar se obiskovalcem spletnega mesta iskreno opravičujemo. Z obiskom tega spletnega mesta vsakdo, brez omejitev in zadržkov, sprejema pogoje uporabe spletnega mesta natureta.si.

Vsebina in izključitev odgovornosti

Vse vsebine na spletnem mestu natureta.si so informativnega značaja. ETA Kamnik se obvezuje, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da bodo podatki na spletnem mestu ažurni, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, proizvoda ali opisanega postopka. Prav tako ETA Kamnik ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.
ETA Kamnik v nobenem primeru ni in ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, prek katere je mogoče dostopati do spletnega mesta natureta.si, ki so posledica uporabnikovega obiska spletnih strani ali njihove kakršnekoli uporabe. ETA Kamnik ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta natureta.si.
ETA Kamnik si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletnega mesta natureta.si kadarkoli, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Pravno obvestilo

Vse pravice spletnega mesta natureta.si so pridržane. Vsa slikovna in pisna gradiva in informacije na spletnem mestu natureta.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine ETE Kamnik in njenih partnerjev, katerih vsebine so vključene na spletno mesto natureta.si.
Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu natureta.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnega mesta natureta.si v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja ETE Kamnik.
Pravno obvestilo in pogoje uporabe spletnega mesta lahko ETA Kamnik kadarkoli spremeni ter so za uporabnike zavezujoči v vsakokrat spremenjeni obliki.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

ETA Kamnik uporablja tehnologijo piškotkov, s pomočjo katerih omogoča sledenje vaši poti po njenem spletnem mestu, da bi ga naredili kar najbolj uporabnikom prijaznega. Ti podatki so anonimne narave in vas ne moremo povezati z vašim načinom uporabe strani. Sami lahko spletni brskalnik nastavite tako, da onemogoči delo s piškotki ali da vas opozori, kadar so piškotki poslani.
Za namene statistike si ETA Kamnik pridržuje pravico pridobivanja zgolj tistih podatkov obiskovalcev njenega spletnega mesta, iz katerih niso razvidne individualne lastnosti posameznika.

ETA Kamnik jamči in se obvezuje, da bo te osebne podatke varovala kot zaupne skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatkov, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen, s katerim ste nam jih posredovali.

Zasebnost in varnost osebnih podatkov na strani pooblaščenih izvajalcev ETE Kamnik je skupaj z ETO Kamnik vzdrževalec informacijskega sistema natureta.si ter za ETO Kamnik opravlja naloge s področja vzdrževanja in nadgradnje portala, ter morebitna druga zunanja podjetja, ki za ETO Kamnik opravljajo določene dejavnosti v okviru portala, se zavezujejo, da obdelujejo osebne podatke samo v okviru pooblastil ETE Kamnik ter jih ne obdelujejo in ne smejo obdelovati za noben drug namen.
Opozorilo glede nepooblaščene ali nepravilne uporabe

ETA Kamnik lahko zaradi varnostnih razlogov in zagotavljanja nemotene uporabe njenega spletnega mesta vsem uporabnikom uporablja programe za spremljanje prometa in identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakršnegakoli drugega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko informacije iz teh virov uporabijo za identifikacijo posameznikov.

Zunanje povezave

Vsebine na spletnem mestu natureta.si lahko vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so druga spletna mesta, posamezne spletne strani in drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletnih strani www.natureta.si ne morejo domnevati, da spletne strani, do katerih spletno mesto ponuja povezave, upoštevajo enaka načela spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot jih upošteva ETA Kamnik. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost ETE Kamnik za vse primere izključena.

Nepričakovani oglasi

Ob obisku našega spletnega mesta lahko vaš spletni brskalnik prikazuje nepričakovane oglase. Te oglase najverjetneje proizvajajo druge spletne strani ali druga programska oprema, nameščena v vašem računalniku. ETA Kamnik ne odobrava in ne priporoča proizvodov ali storitev, ki se prikazujejo v nepričakovanih oglasih v vašem računalniku med obiskom našega spletnega mesta.

Avtorske pravice

To spletno mesto vsebuje gradivo, zaščiteno z avtorskim pravom. Za to gradivo sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih pravic obdržijo pravico reprodukcije in distribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali distribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih pravic. Tako zaščiteno gradivo se kljub temu lahko citira in uporablja dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih pravicah, ki v splošnem dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene, kot so učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

Kontakt:
ETA Kamnik d.o.o., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik